Ny styrelse för V8 Thunder Cars förarförening

I samband med det senaste årsmötet valdes en ny styrelse till V8 Thunder Cars förarförening. Till ny ordförande valdes Stig Palnér och vice ordförande blir Lars Lindkvist. Styrelsen får också får ett bra tillskott av förare.  Jonas Fors, som förra året var suppleant, tar nu klivet till sekreterarposten och nya i styrelsen blir Alexander Graff, Christoffer Bergström och Freddie Magnusson.  Tidigare styrelsemedlemmen Danne Pettersson tar över kassörsrollen.

IMG_3216

Förre ordföranden, Patric Sundel (till höger i bild), kunde avtackas av den tillträdande ordföranden Stig Palnér.

Så här ser den nya styrelsen för V8 Thunder Cars förarförening ut:;

IMG_3218:

Från vänster: Jonas Fors, sekreterare, Lars Lindkvist, vice ordförande, Stig Palnér ordförande,  Alexander Graff, ledamot och Danne Pettersson, kassör. Saknas på bilden gör Christoffer Bergström och Freddie Magnusson, båda suppleanter.