Inbjudan till V8 Thunder Cars årsmöte 2021

Inbjudan till årsmöte för V8 Thunder Cars förarförening 2021

 

Du är välkommen att delta på V8 Thunder Cars förarförenings årsmöte söndag den 28/2-2021 kl. 19.00.

På grund av pågående pandemi kommer årsmötet att hållas online. Instruktioner om hur du ska göra för att ansluta till mötet kommer att skickas ut efter att din anmälan till årsmötet har inkommit.

Styrelsen har på grund av att årsmötet kommer att hållas online beslutat att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14/2 2021. Årsmötesagenda samt motioner kommer att skickas ut till anmälda mötesdeltagare en vecka före årsmötet. Motioner skickas till press@v8thundercars.com.

Anmäl dig till årsmötet via mail till press@v8thundercars.com

 

För V8 Thunder Cars förarförening,
Joakim Tärnström
Ordförande

 

 

Inbjudan till årsmöte för V8 Thunder Cars förarförening 2021 v1.1