Inställt test och ändrade anmälningsvillkor

Performance Automotive gör bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra det test för V8 Thunder Cars som var planerat till den 28 mars på Ljungbyhed mot bakgrund av rådande läge. Såsom tidigare kommunicerats har klassen för avsikt att följa myndigheternas uppmaningar, inte bara begränsat till absoluta siffror utan till dess huvudsakliga mål och andemening. Vidare vet vi att det finns en oro för den egna och närståendes hälsa och det har vi full respekt för. Det är enkelt att fastna i en bedömning huruvida just ett test på en motorbana utgör en större eller mindre risk för smitta. Den egentliga frågeställningen vi landar i är om vi ska uppmana de som egentligen inte känner sig komfortabla med att ta sig långa sträckor hemifrån för att interagera med andra om än i begränsad form. Utifrån hur utvecklingen sker tar Performance Automotive löpande beslut och kommunicerar dessa så tidigt det är möjligt. Det ska understrykas att Performance Automotive har en såväl detaljerad som långtgående beredskap för att justera seriens kalender i tid.

Vi ber också de som anmält sig och avser att anmäla sig till serien att beakta den nya information som nu finns tillgänglig i anmälningsformuläret på hemsidan samt nedan. De nya förutsättningarna gäller automatiskt även på redan inskickade anmälningar och innebär att anmälan och avanmälan kan göras oberoende av situationens utveckling utan att riskera binda sig för kostnader.


Under rådande omständigheter har också betalningsvillkoren för serieavgifts förändrats och lyder nu:

Första betalning sker först 10 dagar före första bekräftad tävling och fördelas sedan enligt samma princip som tidigare över resterande del av säsongen. PASAB förbehåller sig rätten göra ytterligare förändringar. PASAB vill tydliggöra att anmäld har rätt att avregistrera anmälan fram till den dag när första inbetalning av serieavgift skall vara PASAB tillhanda 10 dagar före första bekräftade tävling.