Safety by RJ till säkerhetskongress i USA

V8 Thunder Cars säkerhetsteam representerat av Rickard Johansson från Safety by RJ, åker i veckan till USA för att delta i ICMS:s årliga kongress om säkerhet och motorsport. ICMS, International Council for Motorsport Sciences är en sammanslutning av olika aktörer inom motorsporten där bland annat NASCAR, FIA, IndyCar och NHRA är representerade.

– Vi kommer inte bara att diskutera säkerhet inom motorsporten, det blir även teori och praktik i form av övningsmoment när det gäller räddning ute på banan, säger Rickard. Här får vi en möjlighet att dela med oss och ta del av de absolut senaste rönen, tekniknologin och metoderna inom branschen. En del av detta kommer jag naturligtvis att ta med mig hem till V8 Thunder Cars och alla de övriga åtaganden jag har inom motorsporten.

Rickard Johansson har tidigare varit över på ICMS:s kongress och föreläst utifrån sina erfarenheter från svensk racing och från jobbet inom Härnösands räddningstjänst.

– Det är ett ömsesidigt tagande och givande av de främsta experterna inom motorsport och säkerhet, fortsätter Rickard som påpekar att nätverksbyggande och kontakter är en viktig del inom säkerhetsarbetet.

– Samarbete över gränserna är mycket viktigt för att vi ska kunna utveckla säkerheten inom motorsporten. Själv har jag en dialog med NASCAR och i vår hoppas jag kunna ta del av deras First Responder Programme och att få delta i säkerhetsarbetet på en NASCAR-tävling.

International Council of Motorsport Sciences är en sammanslutning av professionella aktörer inom säkerhet, medicin och räddning. Föreningen verkar för att diskutera och sprida kunskap relaterat till säkerhet inom motorsport till deltagare, team, organisatörer och förbund. Årets kongress arrangeras i samband med PRI, Performance Racing Industry Annual Trade Show, den största mässan för motorsportbranschen i USA som samlar 1200 utställare.​