SBF Mästerskapsregler 2024

SBF Mästerskapsracing 2024

Tävlingsreglemente V8 Thunder Cars 2024

Tävlingsreglemente V8 Thunder Cars 2024

Tekniskt Reglemente 2022-2024

Tekniskt reglemente V8 Thunder Cars 2022-2024 Uppdaterat 2024

Svetsning av chassi – instruktioner

Performance AutoMotive Scandinavia AB (PASAB) är som promotor för klassen ansvarig och bestämmer vem som får laga och svetsa i chassin. De av PASAB godkända företag som får utföra svetsarbete på bilarnas chassi (totalt tre sektioner med skyddsburen i centrum, del under motor samt bakre del som omger bränsletank. Se även Bulletin nr. 9 2023) anges nedan. Om ni som kund/ bilägare har förslag/önskemål på företag som ni önskar utnyttja istället för de som finns godkända idag, kan ni som kund lämna in en ansökan om detta företag till PASAB som därefter utreder ifall föreslagna företag uppfyller de krav som PASAB ställer på en sådan aktör och ifall behov finns, om PASAB i så fall kan godkänna föreslaget företag. Beslut från PASAB kan ej överklagas.

Av PASAB godkända företag att utföra svetsarbeten på chassi skall vid utfört arbete alltid följa givna instruktioner från PASAB eller av PASAB utsedd representant, där bland annat Protokoll Svetsarbete 2023 4.0,  skall fyllas i av både bilägaren/ föraren (blå del) och av företaget som utför svetsarbetet (grön del) samt att företaget är ansvarig för att tillsammans med själva protokollet, även skicka med foton på skadan före & efter reparation samt ange vilka delar som bytts ut och vad man ersatt dessa med för delar, samt returnera protokollet till PASAB via info@performanceracing.se.  PASAB eller av PASAB utsedd representant har rätt att göra en bedömning efter krasch om chassiet är reparerbart eller ej (PASAB beslut går ej att överklaga). Om möjligt kommer PASAB eller av PASAB utsedd representant göra en besiktning av skadorna direkt på tävlingen och fatta ett beslut ifall chassit bedöms möjligt att reparera eller ej (Beslut av PASAB eller av PASAB utseed representant går ej att överklaga).  SLUTBESIKTNING: Innan bilen ges starttillstånd efter en reparation av chassi (Svetsning av chassi), skall PASAB eller av PASAB utsedd representant slutbesikta svetsarbetet och godkänna utfört arbete. Beslut av PASAB eller av PASAB utsedd representant går ej att överklaga.

Ladda ned protokoll här:
Svetsprotokoll 6.0

Godkända företag för svetsarbeten i V8 Thunder Cars chassin:

Bryntesson Motorsport AB
Mail: t.bryntesson@bryntessonmotorsport.com
Mobil:+46(0)705 55 33 08

Värmö Betong Entreprenad (har av PASAB godkänd chassijigg)
Mail: conny@vbe.nu
Mobil: +46(0)70-751 02 77

Mats Brag Svets & Konstruktioner
Ledsjö Sandtorp 1
533 92 Lundsbrunn

Norge:
Joe Harry Linnerud
Tlf. 970 15 582
Gaustadsætervegen 12, 2240 Magnor

Officiell reservdelslista

V8 Thunder Cars Bilaga 1-3 2024 vers.6 240221 (Reservdelslista)

I Tekniskt Reglemente refereras till Reservdelslista 1.1 och 1.2 – dessa är sammanslagna i det länkade dokumentet.

Bulletiner gällande för 2024

Bulletin nr 01-24 – Stötdämpare – off

Bulletin nr 02-24 – passagerarstol – off

Bulletin nr 03-24 – Koppling – off

Bulletin nr 04-24 – Tätning av kaross – off

Bulletin nr 05-24 – Bränsle – off

Bulletin nr 06-24 – Luftdomkraft – off

Bulletin nr 07-24 – Dansk kaross – off

Bulletin nr 08-24 – däckfördelning – off 240503