Kontaktpersoner V8TC 2023-2024

 

Robin Ambrosi, Performance reservdelsansvarig/ Spare parts manager.
072-311 24 00 robin.ambrosi@performanceracing.se

Performance Web.shop/ Spare part shop, www.performanceracing.se
Anders Conradzon, 070-527 88 40 Anders.conradzon@performanceracing.se

Joakim Tärnström, Presschef/ Press Officer and Chairman of the board V8 Thunder Cars Driver´s Association
072-503 96 36 press@v8thundercars.com

Danne Pettersson, cashier of the board of the driver assosiation
070-601 60 61 danne@broglas.se

Magnus Berg, Race Director V8 Thunder Cars
073-392 97 09 racedirector@v8thundercars.com

Ingvar Svensson, Tekniska kontroller/ Responsible technical controls på tävlingar.
070-962 81 24 isvolvo@gmail.com

Thomas Stenlund Ultra Motor ansvarar för motorrenovering, ev.felsökning, ECU samt
plombering motor. 070-559 46 55 tomas@ultramotors.se

Yokohama (Tires) Beställning av däck Order@yokohama.se (utöver de 24 slicks som ingår i
serien) Göran Bengtsson, 070-840 20 52 bengtsson@yokohama.se

Aspen (Fuel) Beställning av bränsle gör Performance centralt för er alla till varje enskild
tävling, där ni kvitterar ut önskat antal dunkar. All Aspen Fuel kommer att faktureras separat
efter varje tävlingshelg, från Performance.

Önskar du beställa Aspen för egna träningar, vänd er till någon av deras återförsäljare.
https://www.aspen.se/kopstallen/hitta-aterforsaljare/

Anders Danielsson, anders.danielsson@lantmannen.com Mobile: +46 725 22 19 04
Sonny Bäck, sonny.back@lantmannen.com 070-823 50 12
Sari Natri, sari.natri@lantmannen.com 0790-603 376
Vid frågor: Kontakta Aspen på tel: 0301- 230023 alt. Mail aspen.webborder@lantmannen.com

Öhlins Karlstad, service av stötdämpare
JPR Hydraul & Mekanik AB Kulinggatan 13, 652 21 Karlstad
070-656 40 80 jorgen@jprsuspension.com

Anders Conradzon, HOO
070-527 88 40 Anders.conradzon@performanceracing.se

Säkerheten sköts av respektive arrangörs personal.
Tidtagning sköta av respektive arrangörs personal.
Tävlingsledare seriens Race Director alternativt från arrangör
Domare från arrangör, Förbundsdomare och förbundstekniker från SBF/FIA