Miljön är viktig för V8 Thunder Cars och vi jobbar därför systematiskt med miljöfrågor inom vår organisation och på våra evenemang. Alla bilar använder Aspens miljöanpassade bränsle, Aspen Alkylat Plus, för att minimera skadeverkningarna av utsläpp. För att hålla ned utsläpp transporteras allt bränsle av Aspen till våra tävlingsbanor. I de tävlingsdäck som Yokohama tillhandahåller har miljövänlig apelsinolja använts i tillverkningsprocessen istället för petroleumbaserade ämnen. Absorberingsmattor används för att samla upp oljespill i depån. Ingen glykol används i bilarna. Alla bilar är försedda med katalysator. Allt avfall källsorteras enligt lokal arrangörs hänvisningar. V8 Thunder Cars arrangeras med Svenska Bilsportförbundets, SBF:s, godkännande och vi följer därmed SBF:s miljöpolicy:

Verksamheten:

  • Svenska Bilsportförbundets verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.
  • Svenska Bilsportförbundets klubbar, och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.

Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att:

  • vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön
  • använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön
  • anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden
  • alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
  • handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar
  • efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats
  • förebygga miljöolyckor

Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy kan läsas i sin helhet om du klickar här!