Graff besöker grafologen

Det går att läsa in både det ena och det andra i en persons handstil. Alexander Graff besökte i helgen den kände grafologen Utas Bergström för att analysera autografen.

– Det var en mästares autograf sade han! säger en upprymd Alexander Graff.