Skip to content

Anmälan


AnmälareFörare


Kan förarnamnet publiceras?Team

Kan teamnamnet publiceras?
Bil (ange modell)
 Ford Mustang -16 Ford Mustang Chevrolet Camaro Gen6 Chevrolet Camaro Dodge ChallengerAnmälan gäller för följande tävlingar:

Anmälan gäller för följande tävlingar ingående i NEZ (utöver de NEZ-tävlingar som ingår i SM) :
Önskat betalningsalternativ. Observera att NEZ-tävlingar utanför SM faktureras separat av respektive arrangör. Välj mellan Alt.1: 105 000 Skr + moms att betalas senast 25 mars 2016, Alt. 2: 10 900 Skr + moms per betalning, fördelat från mars till september 2016 (totalt 109 000 Skr + moms):

 Helt belopp 105 000 Skr + moms 10 st delbetalningar á 10 900 Skr + momsÖnskemål om el utöver 10A 220V som ingår i anmälningsavgiften. Faktureras separat av respektive arrangör:
 16A 380V 32A 380V