Skip to content

Kallelse till årsmöte – V8 Thunder Cars förarförening

Logga

 

Du kallas till V8 Thunder Cars årsmöte lördagen den 24 februari kl. 11:00 på GP Bygg AB.

 

Plats: GP Bygg

Adress: Girovägen 11  175 62 Järfälla

Tid:  kl. 11:00

Datum: Lördagen 24 februari

 

Program

Årsmöte.

Lunch.

Informationsmöte 2018.

 

Obligatorisk anmälan till årsmötet skall vara Ordf. Stig Palnér tillhanda senast 21 februari.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 15 februari på ovanstående adress eller via mail på stig@gpbygg.se

Medlems/Startnummer avg. skall vara betalad i god tid före Årsmötet.

 

Varmt välkomna önskar styrelsen för V8 Thunder Cars förarförening

 

Ladda ned kallelsen här!